В Правительство внесено 550 рекомендаций по вопросам дебюрократизации госаппарата

В Правительство внесено 550 рекомендаций по вопросам дебюрократизации госаппарата

Как известно, Указом Президента «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» функция проведения мониторинга и анализа возложена на Агентство по делам государственной службы.
Как сообщил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай на коллегии по итогам работы за 2023 год в прошлом году проанализированы 5 отраслевых направлений: торговля и интеграция, финансы, международные отношения, сельское хозяйство, экология и природные ресурсы.
По итогам мониторинга выработаны предложения, ориентированные на формирование сервисного госаппарата и на потребности человека, а также на снижение бюрократических барьеров.
В частности выработаны следующие предложения:
— о ликвидации и реорганизации более чем 200 организаций, включая квазигосударственный сектор с неэффективным государственным участием, или переводе их функций в конкурентную среду;
— оптимизации более 70 функций местных исполнительных органов путем их передачи в нижестоящие уровни организаций;
— отмене госпошлин, уплачиваемых при получении порядка 100 услуг, а также ряда штрафов, налагаемых государственными органами;
— рассмотрении возможности интеграции информационных систем по 50 видам государственных услуг.
Как отметил, глава АДГС в результате совместной с госорганами работы по дебюрократизации госаппарата подготовлены более 550 кейсов. Реализация 152 рекомендаций требует принятия решений на законодательном уровне.
Например, подобные законодательные инициативы позволили сократить институт земельных комиссий в городах областного и районного значения. Это, в свою очередь, влияет на повышение ответственности поставщиков услуг и сокращение процессов и сроков обслуживания.
Дархан Жазыкбай подчеркнул необходимость разработки специального законопроекта, который обеспечит устранение административных препятствий и бюрократической неразберихи. Законопроект по вопросам формирования сервисного государственного аппарата и его дебюрократизации планируется разработать в текущем году.
Отмечено, что в 2024 году анализ по дебюрократизации будет проведен в сфере транспорта, промышленности и строительства.

Пресс-служба АДГС РК
Үкіметке мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту бойынша 550 ұсыныс енгізілді

Мемлекет басшысының «Мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту жөніндегі шаралар туралы» Жарлығымен Агенттікке мониторинг және талдау жүргізу бойынша функция жүктелгені мәлім.
2023 жылдың қорытындысы бойынша өткен алқа отырысында Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбайдың айтуынша өткен жылы талдау сауда және интеграция, қаржы, халықаралық қатынастар, ауыл шаруашылығы, экология және табиғи ресурстар сынды 5 салалық бағыт бойынша жүргізілген.
Мониторинг қорытындысы бойынша адам қажеттілігіне және сервистік мемлекеттік аппаратты қалыптастыруға бағдарланған, сондай-ақ бюрократиялық кедергілерді азайтуға бағытталған ұсыныстар әзірленді.
Атап айтқанда, олар:
— мемлекеттің қатысуы тиімсіз, квазимемлекеттік секторды қоса алғанда, 200-ден астам ұйымды тарату және қайта ұйымдастыру немесе олардың функцияларын бәсекелестік ортаға беру;
— жергілікті атқарушы органдардың 70-тен астам функцияларын төменгі деңгейге түсіру арқылы оңтайландыру;
— 100-ге жуық қызмет алу кезіндегі төленетін мемлекеттік бажды және мемлекеттік органдармен салынатын бірқатар айыппұл түрлерін алып тастау;
— мемлекеттік қызметтердің 50 түрі бойынша ақпараттық жүйелерді интеграциялау мүмкіндігін қарастыру сынды ұсыныстар.
МҚІА басшысы атап өткендей, мемлекеттік органдармен бірлескен жұмыстың нәтижесінде мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту бойынша 550-ден астам кейстер дайындалды. Ұсыныстардың 152-сін іске асыру үшін заңнамалық деңгейде шешімдер қабылдауды қажет етеді.
Мәселен, осындай заңнамалық бастамалар облыстық және аудандық маңызы бар қалалардағы жер комиссиясы институтын қысқартуға мүмкіндік берді. Бұл өз кезегінде қызмет берушілердің жауаптылығын арттыруға және қызмет көрсету процесстері мен мерзімдерінің қысқаруына әсер етеді.
Дархан Жазықбай алдағы уақытта әкімшілік кедергілерді және бюрократиялық әуре-сарсаңның жойылуын қамтамасыз ететін арнайы заң жобасын әзірлеу қажеттілігін атап өтті. Оның айтуынша биыл сервистік мемлекеттік аппаратты қалыптастыру және оны бюрократиядан арылту мәселелері бойынша заң жобасын әзірлеу жоспарланып отыр.
2024 жылы көлік, өнеркәсіп және құрылыс салаларында бюрократиядан арылту бойынша талдау жұмыстары жүргізілетіндігі атап өтілді.

ҚР МҚІА Баспасөз қызметі

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Суббота 01.07.2024 18:17:49
Л.Рысбаева бойынша...
salem-shym.kz