«Сіз» деген әдеп, «Біз» деген көмек

«Сіз» деген әдеп, «Біз» деген көмек

 14.10.2020 жылы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің тапсырмасы негізінде Шымкент қаласы бойынша департаменті (әрі қарай – Департамент) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Шымкент қаласы бойынша филиалы (әрі қарай – Филиал) базасында жергілікті атқарушы органдардың атап айтқанда Шымкент қаласының төрт аудан әкімдігінің және басқармалардың басшылықтарына онлайн форматта дәрістер мен шеберлік сабақтарын ұйымдастырылды.

Дәріс, мемлекеттік қызмет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңдары талаптарының сақталу мәселелеріне және мемлекеттік қызметте моральдық-әдептілік құндылықтарды, сөйлеу мәнерін, көпшілік алдында өзін-өзі ұстау мәдениетін насихаттауға бағытталған.

Іс-шарада, Департамент басшысы А.Көмекбаев, Қоғамдық кеңес төрағасы Н.Бұхарбай, Филиал доценті, саяси ғылымдарының кандидаты С.Рысбаева және Филиалдың аға оқытушысы А.Ахметова дәріс пен шеберлік сабақтарын оқыды.

Мемлекеттік қызмет атқару қоғаммен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады және мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік бейнесіне жоғары талаптар қояды.

Мемлекеттік қызметшілердің күнделікті қызметінде, сонымен қатар халықпен кездесу барысында өзін-өзі ұстау мен көпшілік алдында сөйлеу кезінде сынға ұшырау тәуекелдері де болады.

Спикерлер, мемлекеттік қызметшілердің азаматтармен қарым-қатынасындағы әдептілiгі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы болуы, арыз шағымдарды қарау барысындағы заңнамалар талаптарының сақталуын бақылауды күшейту, қоғаммен кері байланыс орнату, басшылардың жауапкершіліктері және тағы басқа да мәселелерге тоқталып өтті.

Атап айтқанда, Департамент басшысы А.Көмекбаев Департаментке келіп түскен азаматтардың шағымдары бойынша әзірленген талдаудың нәтижелерін баяндап, шағымдардың басым бөлігі мемлекеттік орган жұмысының сапасына, мемлекеттік қызметшілердің дөрекілік танытуы мен өзіне жүктелген міндеттерді өз дәрежесінде атқармауына қатысты сын айту мәселелері қамтылғанын ерекше атап өтті.

Сонымен бірге, БАҚ-да барлық деңгейдегі мемлекеттік қызметшілердің қатысуымен өткен оқиғаларға, мемлекеттік қызметшілердің жағымсыз жағынан аталуы және сынға алынған жарияланымдарға қатысты Департаментпен тұрақты түрде жүргізілетін мониторинг жұмыстарының нәтижелеріне жеке-жеке тоқталып өтіп, сыни материалдар мен мекеме басшылығына мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларының сақталуына бақылауды күшейтуді, халықпен жұмыс жүргізу тиімділігін арттыру қажеттілігін және мағыналас бұзушылықтардың алдын алу бойынша жұмыстар жүргізуіне баса назар аудару тиістігін баяндады.

Іс-шарада Қоғамдық кеңес төрағасы Н.Бұхарбай мемлекеттік органдардың тарапынан халықпен кері байланыс орнату маңыздылығын атап өтіп, БАҚ арқылы және әлеуметтік желі пайдаланушыларына орын алған жағдай бойынша дер кезінде тиісті шаралар қабылдай отырып, халықпен кері байланысты орнатуды арттыру мақсатында негізді, шынайы, сенімді, сапалы әрі жан-жақты қамтылған ақпарат беруге бағытталған жұмыстар атқаруды ұсынды.

Спикерлер С.Рысбаева және А.Ахметова тыңдаушыларға халықпен өзара қарым-қатынас мәдениеті, мінез-құлық психологиясы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін дамыту мәселелері жөнінде дәріс пен шеберлік сабағын өткізді.

Сонымен бірге, алдағы уақытта, аталған іс-шараларды қаланың аумақтық департаменттерінің басшылығымен жүргізу жоспарлануда.

Проведены лекции и мастер-классы для руководителей и заместителей руководителей управлении и районных акиматов

           14.10.2020 года по поручению Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Департаментом по городу Шымкент на базе филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по городу Шымкент для руководителей районных акиматов и управлении Акимата города Шымкент проведены лекции и мастер-классы.

Тематика мероприятия посвящена таким актуальным вопросам как соблюдение государственными служащими региона законов о государственной службе и противодействия коррупции, пропоганды соблюдения должностными лицами общепринятых морально-этических ценностей, навыков публичного выступления и культуре поведения на встречах с населением.

На мероприятии выступали руководитель Департамента Комекбаев А., председатель Общественного Совета Бұхарбай Н., доцент, кандидат политических наук Рысбаева С.и старший преподаватель Ахметова А.

В свою очередь, необходимо отметить, что, несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих.

При этом, государственные служащие своими действиями и поведением  не должны давать повода для критики со стороны общественности.

В своих выступлениях спикеры обсудили вопросы соблюдения этики государственными служащими при проведении приемов с гражданами, противодействия коруппции, установления обратной связи с населением.

Так, руководитель Департамента Комекбаев А. в своем выступлении озвучил результаты проведенного анализа Департамента по поступившим обращениям граждан, о наблюдении прироста жалоб на несоблюдение должностными лицами норм служебной этики и должностных обязанностей. Так же, в своем выступлении  Комекбаев А.озвучил результаты мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях, регулярно проводимого Департаментом касательно событий, прошедших с участием государственных служащих, публикаций негативного характера о деятельности государственных органов. При этом, спикер отметил о предусмотренной ответственности должностных лиц за несоблюдение норм служебной этики, о необходимости усиления контроля руководителей государственных органов по соблюдению государственными служащими общепринятых этических норм, повышения эффективности работы с населением.

В своем выступлении Бухарбай Н. отметил о значимости работ, направленных на установление госорганов обратной связи с гражданами, озвучил несколько предложений по усовершенствованию механизмов обратной связи с населением и необходимости своевременного реагирования и представления качественной, обоснованной и объективной информации госаппаратом на обращения граждан, поступающих посредством СМИ и социальных сетей.

Так же, спикерами Рысбаева С. и Ахметова А. провели лекцию и мастер-класс на темы культуры взаимоотношений с населением, поведенческой психологии и развития культуры противодействия коррупции.

Кроме того, в ближайшее время планируется проведение подобного комплекса мероприятий с руководителями территориальных департаментов региона.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

salem-shym.kz